Griaustinis

Labai dažnai žmonėms nerimą sukelia griaustinis, o ne žaibas. Taip pat ir įvykiuose jie labiau susirūpinę atgarsiu, nei esme. Galima pasakyti – nėra ko baimintis griaustinio, jei žaibas nenutrenkė! Tik naujokas bijo patrankos griausmo ir negirdi skrendančios kulkos. Psichinė energija reaguoja į žaibą.
AJ, 7.362

Visuotinė gerovė – tušti žodžiai

<…> ar galima tikėtis palaimos ir pateisinimo, kartojant, kad „Visuotinė gerovė – tušti žodžiai“. Toks žmogus ir liks tuštumoje. Nes, tikrų tikriausia tuštuma tvyro jo širdyje ir galvoje. Kristus ir visuotinė gerovė – sinonimai. <…>
Iš J. Rerich laiškų. Laiškai į Europą, II tomas, 17.01.36
N. Rericho paveikslai