Smulkus melas

Te žmonės mokosi išginti iš savo gyvenimo daugybę smulkaus melo ir išmoksta gyvenime naudoti tiesą. Niekas taip negriauna, kaip sąmoningas kenkėjiškas tikrovės iškraipymas; jis naikina Kosmoso ritmą. Ritmo pertrūkiuose karaliauja požeminė ugnis.
GE, 7.332.

Griaustinis

Labai dažnai žmonėms nerimą sukelia griaustinis, o ne žaibas. Taip pat ir įvykiuose jie labiau susirūpinę atgarsiu, nei esme. Galima pasakyti – nėra ko baimintis griaustinio, jei žaibas nenutrenkė! Tik naujokas bijo patrankos griausmo ir negirdi skrendančios kulkos. Psichinė energija reaguoja į žaibą.
AJ, 7.362

Du tipai žmonių

<…> Du tipai žmonių ypatingai skiriasi – vieni net iš menkutės užuominos kurs didingai, o kiti net iš žavingiausio reginio sukurs atstumiantį vaizdinį. Kiekvienas vertina pagal savo sąmonę. Vienas didis širdingumu, pas kitą širdis kaip sudžiūvęs grybas (lot. Morchella). Pirmiausia jį reikia išmirkyti, kol taps tinkamu. <…>
AJ. 7.403

Neįmanoma nugyventi

Neįmanoma nugyventi žemiško laikotarpio be hierarchijos, skirtumas tik tame, kokią hierarchiją gali talpinti sąmonė! Dorovės nuosmukyje galima prieiti iki hierarchijos auksui ar hierarchijos apsirijimui.
GE. Hierarchija, 429.

Visuotinė gerovė – tušti žodžiai

<…> ar galima tikėtis palaimos ir pateisinimo, kartojant, kad „Visuotinė gerovė – tušti žodžiai“. Toks žmogus ir liks tuštumoje. Nes, tikrų tikriausia tuštuma tvyro jo širdyje ir galvoje. Kristus ir visuotinė gerovė – sinonimai. <…>
Iš J. Rerich laiškų. Laiškai į Europą, II tomas, 17.01.36
N. Rericho paveikslai

Sunkus tikrasis mokinio kelias

Sunkus tikrasis mokinio kelias. Jokios žinios, jokios filosofijos ir juo labiau jokia maginė prievarta neduos mums dvasingumo. Tik gyvenimišku patyrimu, tik gyvenimo nuodų – visų jo iliuzijų – išgėrimu, išsaugodami didį tarnystės Bendrai Gerovei siekį, pripildome mes AMRITOS TAURĘ.
Iš J.Rerich laiškų, II T., 15.10.35
*
N.Rericho paveikslas „Dvi taurės (Budda duodantis)“, nutapytas 1932m.